Hledat English (United States)  Italiano (Italia) Deutsch (Deutschland)  Español (España) Čeština (Česká Republika)
19. února 2018 ..:: Search Results » AUTONOLEGGI MORTARA ::.. Zaregistrovat se  Přihlásit se
 Prohlášení o soukromí

mortara viaggi se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet technologie, které vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online provoz. Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné pro web mortara viaggi a určuje, jaká osobní data jsou shromažďována a jak je s nimi nakládáno. Užíváním webu mortara viaggi souhlasíte s postupy popsanými v tomto prohlášení.

Shromažďování osobních dat

mortara viaggi shromažďuje osobní data, která mohou být použita k vaší identifikaci, jako je vaše e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefon. mortara viaggi také shromažďuje anonymní demografické informace, které nejsou jedinečné, jako vaše PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy a záliby.

Také se zde na mortara viaggi automaticky shromažďují informace o hardware a software vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat: IP adresu, typ browseru, doménová jména, časy přístupů a adresy referujících webů. Tyto informace jsou mortara viaggi využívány pro poskytování služeb, k udržování jejich kvality a k vytváření obecných statistik o využívání webu mortara viaggi.

Prosím, mějte na paměti, že pokud přímo prozradíte vaše osobní data na veřejných fórech webu mortara viaggi, mohou být využívána a shromažďována ostatními uživateli. Poznámka: mortara viaggi nezkoumá obsah žádné z vašich privátních online komunikací.

mortara viaggi doporučuje přečíst prohlášení o ochraně osobních údajů webů, na něž chcete umístit odkazy na mortara viaggi. To slouží k tomu, abyste porozuměli, jak tyto weby shromažďují a používají vaše osobní data a s kým je sdílí. mortara viaggi nezodpovídá za zásady ochrany osobních údajů nebo další obsah mimo mortara viaggi a rodinu webů mortara viaggi.

Použití osobních informací

mortara viaggi shromažďuje a používá vaše osobní informace k provozu webu mortara viaggi a k poskytování služeb, o které jste požádali. mortara viaggi také používá vaše identifikační údaje k zasílání informací o produktech nebo službách dostupných z mortara viaggi a jeho přidružených částí. mortara viaggi vás také může kontaktovat v rámci výzkumů Vašich názorů na aktuálně poskytované služby a potenciálních nabídek služeb dalších. mortara viaggi neposkytuje, neprodává ani nepronajímá zákaznická data třetím stranám. mortara viaggi Vás může čas od času kontaktovat v zastoupení externích obchodních partnerů v souvislosti s jednotlivými nabídkami, které by Vás mohly zajímat. V těchto případech však nejsou Vaše jedinečné osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) poskytovány třetím stranám. Navíc mortara viaggi může sdílet data s důvěryhodnými partnery, což nám pomáhá provádět statistické analýzy, posílat vám e-maily nebo dopisy, poskytovat zákaznickou podporu nebo zajišťovat dodávky. Všechny tyto třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní data k jiným účelům, než poskytnutí objednaných služeb mortara viaggi a musí zachovat důvěrnost vašich informací.

mortara viaggi nevyužívá nebo neprozrazuje citlivé osobní informace jako je rasa, náboženství nebo politická orientace bez vašeho explicitního souhlasu.

mortara viaggi udržuje informace o stránkách, které uživatelé navštíví v rámci portálu mortara viaggi za účelem zjištění, jaké služby mortara viaggi jsou nejoblíbenější. Tato data jsou využívána k doručování personalizovaného obsahu a inzerce návštěvníkům mortara viaggi, jejichž chování naznačuje, že se zajímají o určitou oblast.

Web mortara viaggi prozradí Vaše osobní informace bez předchozího upozornění pouze v případě, že je o to požádán institucí, která k tomu má zákonné oprávnění anebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k: (a) podřízení se právním normám nebo vyhovění legálnosti postupů sloužící mortara viaggi nebo stránkám; (b) ochraně a obraně práv a majetku mortara viaggi a (c) v naléhavých případech k zabezpečení osobní bezpečnosti uživatelů mortara viaggi nebo veřejnosti.

Použití cookies

Web mortara viaggi používá "cookies" za účelem personalizace. Cookie je malý textový soubor uložený na vašem harddisku webovým serverem prostřednictvím browseru. Cookies nemohou být využity ke spouštění programů nebo doručování virů na cílové počítače. Cookies jsou unikátně spojeny s vámi a mohou být přečteny pouze serverem z domény, z níž server příslušný cookie na váš disk uložil.

Hlavním účelem cookies je zajištění vašeho pohodlí a ušetření vašeho času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na specifickou stránku. Např. pokud si přizpůsobíte stránky mortara viaggi nebo se zde registrujete k odběru služeb, cookie pomůže u portálu inicializovat tato specifická nastavení při Vaší příští návštěvě. To zjednodušuje proces zaznamenávání vašich osobních informací jako je adresa plátce, adresa doručení atd. Pokud se tedy vrátíte na stejný portál, informace, které jste před tím poskytli, jsou vyvolány, takže můžete jednoduše využívat vlastnosti mortara viaggi, které jste si dříve uživatelsky nastavili.

Máte možnost cookies povolit nebo zakázat. Většina webových browserů automaticky cookies akceptuje, ale většinou je možné změnit nastavení prohlížeče tak, aby cookies odmítal, pokud si to přejete. V případě, že cookies zakážete, můžete mít potíže s plným využitím interaktivních služeb mortara viaggi nebo jiných stránek.

Bezpečnost vašich osobních informací

mortara viaggi zabezpečuje vaše osobní informace proti neautorizovanému přístupu nebo vyzrazení. mortara viaggi uchovává vaše osobní identifikační údaje na počítačovém serveru v bezpečném, kontrolovaném prostředí chráněném proti neautorizovanému přístupu, použití nebo vyzrazení. Pokud jsou osobní údaje (jako číslo kreditní karty) přenášeny na webové stránky, je přenos zabezpečen šifrováním jako je Secure Socket Layer (SSL) protokol.

Změny v tomto ustanovení

mortara viaggi vítá vaše komentáře týkající se tohoto prohlášení o soukromí. Pokud si myslíte, že se mortara viaggi nedrží tohoto prohlášení, prosím kontaktujte mortara viaggi na adrese admin@127.0.0.1. Použijeme komerčně přijatelné řešení zajišťující okamžité zjištění a nápravu problému.


  
Copyright (c)   Podmínky používání  Prohlášení o soukromí
DotNetNuke® is copyright 2002-2018 by DotNetNuke Corporation